Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Analize, Teste, Incercari
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. ANALIZE, TESTE, INCERCARI

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Spectroscopie UV-Vis
Analize termice
Analize electrochimice
Analize fotochimice
 

PROIECT23    

DESPRE PROIECT
 • Competiție: PN-II-RU-PD-2011-3 – PN II Resurse Umane - PD 2011
 • Cod depunere: PN-II-RU-PD-2011-3-0023
 • Titlu Proiect: Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc
 • Domeniu: MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCES, INFORMATION AND COMMUNICATION, ENGINEERING, UNIVERSE AND EARTH SCIENCES
 • Subdomeniu: Materials and Synthesis: materials synthesis, structure-properties relations, functional and advanced materials, molecular architecture, organic chemistry
 • Arie de cercetare: Nanomaterials : nanoparticles, nanotubes
 • Director Proiect: RADU CLAUDIU FIERASCU
 • Email: radu_claudiu_fierascu@yahoo.com
 • Termeni Cheie: Nanoateriale, Nanosisteme, Conservare stiintifica, Patrimoniu cultural

REZUMAT

În present, nanomaterialele în general, ca subiect de cercetare nou, au implicații în toate domeniile științei. Unul dintre subiectele cele mai complexe în știința materialelor, conservarea necesită expertiză in diverse arii, acoperirind arheologia, istoria artei și metode fizico-chimice și analitice. Metodele de conservare bazate pe materiale compatibile cu artefactele sunt promovate. Enzo Ferroni și Dino Dini au stabilit o metoda bine cunoscuta în două etape, implicand hidroxidul de bariu pentru eliminarea sărurilor de pe picturi, consolidând în același timp structura poroasa. Propunerea de proiect are ca scop dezvoltarea și / sau optimizarea de metode pentru restaurarea și conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor. Cele mai importante aspecte care vor fi abordate sunt sinteza si caracterizarea de noi nanomateriale si studiul privind aplicarea lor pe artefacte furnizate de către colecționari particulari și de muzee din România. Pentru a atinge acest obiectiv, vor fi necesare mai multe etape: sinteza nanomaterialelor (hidroxizi, carbonați și metoizi ai metalelor alcalino-pamantoase și alți compuși, precum derivati ai hdroxiapatitei), în scopul de a selecta materialele cele mai eficiente. La finalul proiectului, cel puțin trei noi nanomateriale / nanosisteme vor fi propuse pentru aplicarea în practică.


ETAPE

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea de noi metode care implică nanomateriale pentru restaurare și conservare a bunurilor culturale. Obiectivul principal al proiectului se încadrează în prioritățile strategiei naționale de cercetare-dezvoltare-inovare, și răspunde obiectivelor strategice ale strategiei (crearea de cunoștințe și creșterea calității sociale). Proiectul ar putea răspunde, de asemenea, unui alt obiectiv strategic (îmbunătățirea competitivității economiei românești), în cazul în care rezultatele proiectului vor trezi interesul companiilor implicate în restaurare și conservare.

În realizarea obiectivului principal, unele obiective specifice vor fi luate în considerare:
 • sinteza si caracterizarea de (nano și micro) materiale;
 • Studiul proprietăților de restaurare / conservare a materialelor sintetizate asupra artefactelor (ceramice, piatră, picturi pe hârtie și hârtie);
 • stabilirea celor mai bune retete pentru a fi aplicate in restaurare și conservare;

REZULTATE

Din punct de vedere științific, proiectul va contribui la cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin publicarea rezultatelor, precum și la dezvoltarea personală a drectorului de proiect. Potențialele beneficii sociale și economice ale proiectului sunt strâns legate de transferul de tehnologie (după ce proiectul va fi terminat), spre companiile care lucrează în domeniul de restaurare / conservare, și crearea astfel de locuri de muncă și redarea siturilor si artefactelor publicului. Un alt beneficiu social al proiectului va fi conservarea urmelor civilizațiilor trecute pentru generațiile viitoare.


ANALIZE

Pe parcursul proiectului s-au obtinut si caracterizat analitic compusi chimici de sinteza: hidroxiapatita (HAP), hidroxiapatita partial dizlocuita cu strontiu (SrCaHAP), hidroxiapatita total dizlocuita cu strontiu (SrHAP), hidroxiapatita partial dizlocuita cu magneziu (MgCaHAP), hidroxiapatita total dizlocuita cu magneziu (MgHAP), hidroxiapatita total dizlocuita cu bariu (BaHAP), hidroxid de magneziu, hidroxid de calciu, hidroxid de bariu si hidroxid de strontiu. Analizele efectuate (XRD, EDXRF, FTIR, analize termice, DLS, ICP-AES) au confirmat sinteza materialelor de interes (in cazul seriilor de hidroxiapatita dizlocuita relevand substitutia izomorfa) precum si dimensiunile reduse ale particulelor. Au fost, deasemenea obtinute si caracterizate unele extracte naturale. Studiile au relevat ca avand cea mai ridicata activitate antifungica au prezentat-o compusii HAP si SrHAP. Rezultatele de eficienta antifungica obtinute prin tehnica inoculului diluat pe suprafata mediului de cultura au fost confirmate si printr-o variatie a testului Kirby-Bauer. In urma acestor rezultate, au fost selectate sase tipuri de mixturi compus chimic-extract. In urma testelor efectuate asupra artefactelor, cel mai eficient s-a dovedit a fi amestecul extract de busuioc – SrHAP. In cazul cladirilor tratate cu mixtura propusa, este necesara in prealabil o incercare de curatare mecanica, aparitia dupa tratare a unui numar scazut de colonii fungice, ducand la o repetare periodica a tratamentului.
Rezultatele obtinute au fost validate de comunitatea stiintifica, prin publicarea a doua lucrari in reviste ISI (European Journal of Science and Theology, Metalurgia International) si a unei lucrari intr-o revista indexata intr-o baza de date internationala (SPIE), precum si prin participarea la patru manifestari stiintifice internationale de prestigiu (4th Edition of the European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation – ESRARC 2012, Romanian Conference on Advanced Materials – ROCAM 2012, Conference on Cultural Heritage and New Technologies – CHNT 17, The XXII Congress of chemists and technologists of Macedonia).
De asemenea, alte trei lucrari in reviste ISI se afla in faza avansata a procedurilor de recenzie (Environmental Engineering and Management Journal, Optoelectronics and Advanced Materials–Rapid Communication, Kuweitian Journal of Science), iar doua lucrari vor fi publicate in Materials Protection, revista oficiala a European Federation of Corrosion (EFC).
Rezultatele prezentate ofera posibilitatea obtinerii unei retete de indepartare a biodeteriogenilor, folosind compusi chimici de sinteza si/sau extracte naturale, cu costuri cat mai scazute si eficienta cat mai ridicata. Studiile in domeniu vor continua si dupa incheierea proiectului, in vederea aprofundarii mecanismelor care duc la indepartarea biodeteriogenilor, precum si pentru definitivarea unei retete care sa poata fi aplicata direct asupra artefactelor afectate, diferentiata dupa tipul de artefact si biodeteriogenii prezenti.


CONTACT
 • radu_claudiu_fierascu@yahoo.com


ICECHIM © 2009 - 2021 Activitate | Echipa | Laboratoare | Proiecte | Premii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft