Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Centrul de Transfer Tehnologic
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Centrul de
Transfer Tehnologic

TRANSFERUL
TEHNOLOGIC
solutie de valorificare
a rezultatelor cercetarii
 

Strategia INCDCP-ICECHIM pe următorii 4 ani are la bază Strategia Europa 2020. Inițiativa emblematică o uniune a inovării lansată cu această ocazie prevede:
 • Reorientarea cercetării - dezvoltării și politicii de inovare către provocările majore
 • Reducerea distanței dintre știință și lansarea pe piață pentru transformarea invențiilor în produse

În acest context, strategia INCDCP-ICECHIM pentru activitatea de transfer tehnologic este concentrată în direcția intensificării valorificării rezultatelor cercetării prin Centrul de Transfer Tehnologic-ICECHIM.

Astfel, pentru perioada 2012-2015, activitatea de transfer tehnologic va fi susținută în următoarele direcții:

 • Dezvoltarea instituțională a CTT-ICECHIM , cu susținere financiară prin programe naționale și internaționale;
 • Formarea și perfecționarea specialiștilor în domeniul transferului tehnologic prin participare la cursuri specializate de management , proprietate intelectuala, brokerage, marketing;
 • Creșterea gradului de informare prin realizarea unei baze de date specializate cu tehnologii cu potențial de valorificare și a unei rețele de accesare și gestionare a acesteia;
 • Promovarea celor mai valoroase rezultate ale cercetării evaluate pe bază de studii de pre-fezabilitate și studii de piață actualizate;
 • Dezvoltarea activităților de părestări servicii specializate în domeniul transferului tehnologic: consultanță, asistență tehnică, audit, veghe și prognoză tehnologică;
 • Valorificarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială;
 • Participarea la manifestări științifice din domeniul TT pentru creșterea vizibilității naționale și internaționale;
 • Crearea de parteneriate, dezvoltarea unor grupuri de interes pentru transferul de produse/tehnologii inovative către industrie și pentru formarea de consorții în cadrul unor proiecte din programele naționale și internaționale;
 • Integrarea INCDCP-ICECHIM și a CTT-ICECHIM în organizații și rețele de profil din UE.

În perioada următoare, INCDCP-ICECHIM va acorda o deosebită atenție sporirii eforturilor pentru stimularea cooperării public-private și a transferului tehnologic prin dezvoltarea unei abordări a inovării bazate pe cerere.


Icechim © 2007-2021 Prezentare | Structura Organizatorica | Domenii de activitate | Activitati si servicii    

Logo Symbol Mediasoft