Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE


Protejam omul si
mediul prin valorificarea
superioara a resurselor
naturale regenerabile
» INFRASTRUCTURA
                 DE CERCETARE
» PROIECTE
         INTERNATIONALE
                 DE CERCETARE
» PROIECTE NATIONALE
                 DE CERCETARE
» COLABORARI
               INTERNATIONALE

» ANALIZE, TESTE
                      SI INCERCARI
» REALIZARI
               SEMNIFICATIVE

 LABORATOR DE TESTE PENTRU FERTILIZANTI SI BIOCIDE    


Laborator acreditat RENAR conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificat de acreditare nr. LI 700/14.12.2009)

Teste FERTILIZANTI

 • Laborator autorizat în vederea executării de analize pentru îngrășăminte care circulă pe piață (în conformitate cu Ordinul MADR nr. 648/2006 modificat și completat)
 • Laborator notificat la nivel CE ca laborator autorizat să efectueze servicii pentru controlul conformității fertilizanților cu cerințele Directivei (EC) Nr. 2003/2003
 • Metode analitice în conformitate cu Anexa IV - Directiva (EC) Nr. 2003/2003, pentru determinarea de nutrienți primari, secundari și micronutrienți în probe de fertilizanți anorganici și organici
 • Metodă ICP-OES validată pentru cuantificarea microelementelor în probe de fertilizanți foliari
 • Potențial pentru extinderea acreditării (pentru alte tipuri de nutrienți sau alte matrici: probe de ape, sol, țesuturi vegetale).

Proceduri operaționale acreditate:

 • Metode volumetrice
  • Determinarea azotului amoniacal
  • Determinarea azotului nitric
  • Determinarea azotului total
 • Metode gravimetrice
  • Determinarea fosforului
  • Determinarea potasiului
 • Spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)
  • Determinarea micronutrienților prin metoda ICP-OES


Teste BIOCIDE

Este singurul laborator din tara autorizat pentru controlul conformitatii produselor biocide din clasa dezinfectantilor.

Principalele activitati desfasurate sunt:

 • • Suport analitic pentru înregistrarea și notificarea biocidelor și produselor biocide, în conformitate cu cerințele Biocidal Product Directive (BPD) 98/8/EC
 • • Suport analitic pentru utilizatorii de biocide (end - user analysis) în scopul verificării conformității acestora cu valorile declarate de firma producătoare
 • • Metode analitice conform USP și PhEur, pentru identificarea și cuantificarea ingredienților activi (aldehide, guanidine, compuși cuaternari de amoniu) în biocide din Grupa principală I, tipurile 1 si 2
 • • Metoda RP-HPLC validată pentru separarea și cuantificarea compușilor cuaternari de amoniu în matrici complexe
 • • Potențial pentru dezvoltarea de noi metode analitice pentru biocide aparținând altor tipuri/grupe, în funcție de cererile pieței
 • • Potențial pentru determinarea ingredienților activi în alte matrici: cosmetice, detergenți, detergenți industriali pentru suprafețe metalice, aditivi cu proprietați antibacteriene anticorozive, lemn tratat, probe de mediu, etc.
Produsele biocide din Grupa principală I sunt utilizate curativ-profilactic, în principal, pentru igiena instituțiilor și a habitatului uman, prin sterilizarea, dezinfecția și decontaminarea instrumentarului medical, suprafețelor, mâinilor.

Aceste produse biocide au un impact serios asupra sănătății populației în cazul în care NU conțin substanțele active în concentrațiile declarate de producător pe etichete.

Proceduri operaționale acreditate:

 • Metode volumetrice
  • o Determinarea compusilor cuaternari de amoniu (QAC) prin metoda volumetrica
  • o Determinarea continutului de Glutaraldehida
  • o Determinarea continutului de Clorhexidina
 • Cromatografie de lichide de înalta performanță
  • o Determinarea distributiei alchilice prin metoda HPLC
 • Metode electrochimice
  • o Determinarea pH- ului
  • o Determinarea densității relative


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft