Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul de Tehnologie Chimica si Petrochimica
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. TEHNOLOGIE CHIMICA
SI PETROCHIMICA

Metode de analiza
pentru controlul
produselor si
proceselor
(petro)chimice
» INFRASTRUCTURA
                DE CERCETARE
» ECHIPA
» PROIECTE
» ANALIZE
             TESTE, INCERCARI
» MANIFESTARI                  STIINTIFICE
» COLABORATORI
 

PROIECTE FINALIZATE    

Proiecte finalizate, coordonate de cercetătorii din cadrul Departamentului de Tehnologie Chimică și Petrochimic㠖 ICECHIM:


Program RELANSIN
"Coloranți și pigmenți fluorescenți pentru compozite de interes tehnic" (2004 - 2006)
Director proiect: dr. chim. Alexandrina Nuță


Program CERES
"Agenți de modificare chimică a fibrelor celulozice și proteice pentru compatibilizarea acestora cu structuri cromogene neionice" (2004 - 2006)
Director proiect: dr. ing. Valentin Rădițoiu

Program NUCLEU
"Fluorofori destinați obținerii de markeri de interes tehnic, ecologic, biologic și tinctorial" (2005)
Director proiect: dr. ing. Valentin Rădițoiu

Program NUCLEU
"Substanțe tensioactive netoxice si biodegradabile din materii prime regenerabile, destinate obținerii detergenților și auxiliarilor ecologici" (2004 - 2005)
Director proiect: dr. ing. Aurelia Piscureanu

Program MANTNANTECH
"Noi materiale cu structură bolamfifilă" (2004 - 2006)
Director proiect: dr. ing. Aurelia Piscureanu

Program NUCLEU
"Sisteme cromogene cu structură controlată (tip ECO) pentru asigurarea unui impact minim asupra mediului" (2004 - 2005)
Director proiect: dr. ing. Mircea Ruse

Program MANTNANTECH
"Coloranți lichizi ecologici pentru suporturi proteice" (2004 - 2006)
Director proiect: ing. Anca Athanasiu

Program RELANSIN
"Tehnologii complexe de bioprocesare ecologică a fibrelor de lână și a blănurilor" (2004 - 2006)
Director proiect: ing. Loti Cornelia Oproiu

Program CEEX
"Sistem complex integrat de tehnologii și produse destinate digitalizării imprimării textile" (2004 - 2006)
Director proiect: ing. Anca Athanasiu
Website - digintex.icechim.ro

Program NUCLEU
"Sinteza template de ciclotetramerizare a derivaților acidului o-ftalic - materiale multifuncționale cu proprietăți dirijate" (2006 - 2007)
Director proiect: dr. chim. Alexandrina Nuță

Program CEEX
"Sisteme compozite cromogen-polimerice pentru structuri fotoinduse de suprafață și senzori ion selectivi" (2006 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Valentin Rădițoiu
Website - cromopol.icechim.ro

Program CEEX
"Realizarea unor auxiliari moderni pe bază de surfactanți pentru industriile de prelucrare a metalelor, textilă și procesele de decontaminare a deșeurilor radioactive" (2006 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Aurelia Piscureanu
Website - ecosurf.icechim.ro

Program NUCLEU
"Tehnologii pe baza de procedee hidro(solvato)termale pentru obținerea pigmenților anorganici din deseuri de oxizi de fier" (2006 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Valentin Rădițoiu

Program NUCLEU
"Noi materiale amfifile cu proprietăți de autoasamblare, utilizate în procesele de transport prin membrane" (2006 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Aurelia Piscureanu

Program NUCLEU
"Sisteme colorante universale pe bază de intermediari ecologici" (2006 - 2008)
Director proiect: chim. Elena Ioniță

Program NUCLEU
"Materiale colorante eco-performante aplicabile pe suporturi netextile" (2006 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Mircea Ruse

Program NUCLEU
"Tricromia - tehnologie instrumentală pentru materiale colorante in vopsirea eco - durabilă" (2006 - 2007)
Director proiect: ing. Marian Deaconu

Program CEEX
"Dezvoltarea unui laborator pentru analiza emisiilor rezultate in procesul de incinerare a deșeurilor conform directvelor UE transpuse in HG nr. 128/2002" (2006 - 2008)
Director proiect: chim. Fănica Bacalum
Website - labin.icechim.ro

Program NUCLEU
"Tehnologii avansate pentru obținerea unor intermediari organici, surfactanți cu proprietăți dirijate și materiale mezoporoase" (2007 - 2008)
Director proiect: dr. ing. Aurelia Piscureanu

Program NUCLEU
"Materiale colorante și auxiliari specifici. Procedee ecologice preparative, aplicative și de epurare ape uzate" (2007 - 2008)
Director proiect: ing. Marian Deaconu

Program NUCLEU
"Aditivi alimentari pentru colorarea produselor alimentare, conform normelor europene" (2008)
Director proiect: ing. Ana - Alexandra Sorescu


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Spatii | Echipa | Proiecte | Manifestari Stiintifice | Contact    

Logo Symbol Mediasoft