Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Polimeri
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. POLIMERI

Tehnologia polimerilor
Modificare polimeri
Elastomeri
» INFRASTRUCTURA
               DE CERCETARE
» ECHIPA
» PROIECTE
» COLABORARI
» PUBLICATII SI
 MANIFESTARI STIINTIFICE
 

Departamentul Polimeri are urmatoarele directii pricipale de activitate:

Tehnologia polimerilor

  • Procedee si tehnologii de polimerizare ionica si radicalica a monomerilor vinilici, acrilici, prin mecanism ionic si radicalic, prin polimerizare si policondensare.
  • Preocuparile privind sinteza polimerilor cuprind procedee si tehnologii de polimerizare ionica si radicalica a monomerilor vinilici, acrilici, prin mecanism ionic si radicalic, prin polimerizare si policondensare, in mediu omogen, bloc, solutie, suspensie, emulsie, dispersie, microemulsie.
  • Evolutia proceselor se urmareste prin metode fizico-chimice: spectrometrie IR, UV-Vis, refractometrie, difuzia luminii (DLS), conductometrie, HPLC, Analize termice (TGA, DSC, DMA), microscopie electronica (SEM), etc.

Modificare polimeri

  • Activitatea de cercetare consta in modificarea si caracterizarea fizico-chimica a polimerilor in scopul elaborarii de noi materiale pentru pentru toate sectoarele inclusiv cel strategic. Aspectele stiintifice principale avute in vedere sunt: fenomene la interfata, compatibilizarea, stabilirea relatiei dintre proprietatile de utilizare si compozitia si structura morfologica a noilor materiale, studierea comportarii reologice in topitura si in stare solida etc.
  • Aparatura de prelucrare din topitura permite realizarea unei dispersii optime a componentilor compoundurilor in matricea de baza.

Elastomeri

  • Cercetare aplicativa privind obtinerea cauciucurilor sintetice. Aria de preocupari cuprinde tehnologii de obtinere ale celor mai moderne cauciucuri: elastomerii cu structura dirijata prin polimerizare in solutie. De asemeni, se desfasoara cercetari si in domenii conexe (catalizatori organo-metalici de polimerizare steroespecifica) sau a polimerilor speciali (tiocoli, rasini de hidrocurbara, poliesteri pentru poliuretani).

Icechim © 2009-2024 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Proiecte | Colaborari | Publicatii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft