Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Centrul de Transfer Tehnologic
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Centrul de
Transfer Tehnologic

INOVAREA si
TRANSFERUL TEHNOLOGIC
forta motoare a
progresului socio-economic
 
PREZENTARE

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC - ICECHIM (CTT-ICECHIM) este constituit ca entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic in baza HG nr.406/02.04.2003 si functioneaza ca Departament cu autonomie financiara proprie, fara personalitate juridica, in subordinea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti.

CTT-ICECHIM isi propune sa valorifice rezultatele cercetarii prin introducerea acestora in circuitul economic sub forma de produse, procese si servicii noi sau imbunatatite.

CTT-ICECHIM este acreditat ca entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic - Certificat de acreditare Nr. 277/22.05.2017 - si face parte din Reteaua Nationala de Inovare si Transfer Tehnologic ReNITT si din Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare ARoTT.

CTT-ICECHIM promoveaza la nivel european rezultatele cercetarii prin intermediul platformei Research for Industry si a retelei Entreprise Europe Network (EEN). Acestea conecteaza virtual firme si institutii de cercetare - dezvoltare si favorizeaza parteneriatele intre Mediul de Afaceri si Cercetare pentru accelerarea transferului de tehnologii pe piata UE si facilitarea colaborarii in cadrul proiectelor transnational.

CTT-ICECHIM colaboreaza cu entitati din infrastructura de inovare si transfer tehnologic pentru promovarea si realizarea obiectivelor comune in domeniul dezvoltarii tehnologice si valorificarii rezultatelor cercetarii, incheind protocoale de colaborare cu centre de transfer tehnologic cu preocupari din domeniul propriu de activitate: Centrul de Transfer Tehnologic CENTI-Cluj-Napoca, Centrul de Transfer Tehnologic UPB.

OBIECTIVE GENERALE

 • Cresterea gradului de informare in domeniul stiintei si tehnologiei
 • Intensificarea si perfectionarea activitatii de marketing pentru diseminarea rezultatelor cercetarii cu potential de valorificare
 • Cresterea vizibilitatii INCDCP-ICECHIM si a CTT-ICECHIM
 • Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri
 • ÃŽmbunatatirea activitatii de brevetare pentru protejarea proprietatii industriale
 • Dezvoltarea in cadrul CTT-ICECHIM a Sistemului de Management al Calitatii cf. ISO 9001
 • ÃŽmbunatatirea performantelor profesionale ale personalului si asigurarea unei structuri de personal adecvate realizarii obiectivelor


DOMENII DE ACTIVITATE

 • Bioresurse
 • Biotehnologii
 • Micro- si nano-materiale
 • Protectia mediului


STRUCTURA ORGANIZATORICAACTIVITATI SI SERVICII

 • Identificarea potentialilor parteneri (IMM-uri, universitati, centre si institute de cercetare, camere de comert, entitati de transfer tehnologic etc.) pentru colaborare in cadrul unor proiecte pe termen lung in programele nationale si europene; implicarea CTT-ICECHIM in activitati commune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicari si lucrari stiintifice etc.;
 • Inventarierea/monitorizarea lucrarilor de cercetare elaborate in INCDCP-ICECHIM finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea si selectarea tehnologiilor cu potential de valorificare prin transfer tehnologic si realizarea unei baze de date specializate;
 • Activitati de diseminare de informatii cu privire la prioritatile locale, regionale si nationale in domeniile de interes vizate de CTT-ICECHIM;
 • Activitati specializate de transfer tehnologic ? audit, veghe, prognoza si transfer tehnologic;
 • Asistenta si servicii de consultanta, inclusiv legislativa, la nivel european si international, pentru activitatea de brevetare si pentru exploatarea drepturilor de proprietate industriala;
 • Activitati de diseminare a legislatiei privind drepturile de proprietete industriala;
 • Identificarea permanenta a manifestarilor stiintifice cu careacter national si international care sa asigure personalului ICECHIM cresterea vizibilitatii potentialului si a rezultatelor stiintifice;
 • Investigarea necesitatilor pietii si elaborarea de studii de piata la cerere;
 • Elaborarea de rapoarte, analize si studii de informare si prognoza tehnologica;
 • Activitati de formare si dezvoltare a culturii inovative a partenerilor industriali, in special IMM-uri, prin seminarii, cursuri, editare de materiale promotionale si informative, manifestari stiintifice, targuri si expozitii etc;
 • Activitati de dezvoltare institutionala derulate in cadrul unor proiecte din programele nationale de finantare a entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic;
 • Identificarea unor noi surse de finantare a activitatii CTT-ICECHIM;
 • Activitati de promovare a ofertei de produse/tehnologii/servicii la nivel local, regional, national si international.

Icechim © 2007-2024 Prezentare | Structura Organizatorica | Domenii de activitate | Activitati si servicii    

Logo Symbol Mediasoft