Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Centrul de Transfer Tehnologic
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Centrul de
Transfer Tehnologic

INOVAREA si
TRANSFERUL TEHNOLOGIC
forta motoare a
progresului socio-economic
 
PREZENTARE

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC - ICECHIM (CTT-ICECHIM) este constituit ca entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic în baza HG nr.406/02.04.2003 și funcționează ca Departament cu autonomie financiară proprie, fără personalitate juridică, în subordinea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București.

CTT-ICECHIM își propune să valorifice rezultatele cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic sub formă de produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

CTT-ICECHIM este acreditat ca entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic - Certificat de acreditare Nr. 277/22.05.2017 - și face parte din Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic ReNITT și din Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare ARoTT.

CTT-ICECHIM promovează la nivel european rezultatele cercetării prin intermediul platformei Research for Industry și a rețelei Entreprise Europe Network (EEN). Acestea conectează virtual firme și instituții de cercetare - dezvoltare și favorizează parteneriatele între Mediul de Afaceri și Cercetare pentru accelerarea transferului de tehnologii pe piața UE și facilitarea colaborării în cadrul proiectelor transnațional.

CTT-ICECHIM colaborează cu entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic pentru promovarea și realizarea obiectivelor comune în domeniul dezvoltarii tehnologice si valorificarii rezultatelor cercetarii, încheind protocoale de colaborare cu centre de transfer tehnologic cu preocupări din domeniul propriu de activitate: Centrul de Transfer Tehnologic CENTI-Cluj-Napoca, Centrul de Transfer Tehnologic UPB.

OBIECTIVE GENERALE

 • Creșterea gradului de informare în domeniul științei și tehnologiei
 • Intensificarea și perfecționarea activității de marketing pentru diseminarea rezultatelor cercetării cu potențial de valorificare
 • Creșterea vizibilității INCDCP-ICECHIM și a CTT-ICECHIM
 • Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri
 • Îmbunătățirea activității de brevetare pentru protejarea proprietății industriale
 • Dezvoltarea în cadrul CTT-ICECHIM a Sistemului de Management al Calității cf. ISO 9001
 • Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului și asigurarea unei structuri de personal adecvate realizării obiectivelor


DOMENII DE ACTIVITATE

 • Bioresurse
 • Biotehnologii
 • Micro- si nano-materiale
 • Protectia mediului


STRUCTURA ORGANIZATORICAACTIVITATI SI SERVICII

 • Identificarea potențialilor parteneri (IMM-uri, universități, centre și institute de cercetare, camere de comerț, entități de transfer tehnologic etc.) pentru colaborare în cadrul unor proiecte pe termen lung în programele naționale și europene; implicarea CTT-ICECHIM în activități commune - proiecte de cercetare, elaborare de brevete, comunicări și lucrări științifice etc.;
 • Inventarierea/monitorizarea lucrărilor de cercetare elaborate în INCDCP-ICECHIM finalizate cu tehnologii, brevete, produse, prototipuri, modele experimentale; evaluarea și selectarea tehnologiilor cu potențial de valorificare prin transfer tehnologic și realizarea unei baze de date specializate;
 • Activități de diseminare de informații cu privire la prioritățile locale, regionale și naționale în domeniile de interes vizate de CTT-ICECHIM;
 • Activități specializate de transfer tehnologic ? audit, veghe, prognoză și transfer tehnologic;
 • Asistență și servicii de consultanță, inclusiv legislativă, la nivel european și internațional, pentru activitatea de brevetare și pentru exploatarea drepturilor de proprietate industrială;
 • Activități de diseminare a legislației privind drepturile de proprietete industrială;
 • Identificarea permanentă a manifestărilor științifice cu careacter național și internațional care să asigure personalului ICECHIM creșterea vizibilității potențialului și a rezultatelor științifice;
 • Investigarea necesităților pieții și elaborarea de studii de piață la cerere;
 • Elaborarea de rapoarte, analize și studii de informare și prognoză tehnologică;
 • Activități de formare și dezvoltare a culturii inovative a partenerilor industriali, în special IMM-uri, prin seminarii, cursuri, editare de materiale promoționale și informative, manifestări științifice, târguri și expoziții etc;
 • Activități de dezvoltare instituțională derulate în cadrul unor proiecte din programele naționale de finanțare a entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic;
 • Identificarea unor noi surse de finanțare a activității CTT-ICECHIM;
 • Activități de promovare a ofertei de produse/tehnologii/servicii la nivel local, regional, național și internațional.

Icechim © 2007-2020 Prezentare | Structura Organizatorica | Domenii de activitate | Activitati si servicii    

Logo Symbol Mediasoft