Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Analize, Teste, Incercari
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. ANALIZE, TESTE, INCERCARI

Spectroscopie UV-Vis
Analize termice
Analize electrochimice
Analize fotochimice
 ACTIVITATE    

DOMENII DE CERCETARE

 • Sinteza de nanomateriale (fulerene, nanotuburi, nanofibre, materiale plasmonice)
 • Sinteza de materiale fotoactive pentru nanomedicina (porfirine)
 • Studii de arheometrie si arheometalurgie
 • Cercetari fundamentale in domeniul diverselor tehnici analitice

CONSULTANTA

 • Educatie si formare profesionala
 • Asistenta tehnica de specialitate
 • Documentare si cercetare de specialitate

EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA

 • Angajarea de tineri absolventi si implicarea lor in cercetarea stiintifica
 • Sprijinirea tinerilor angajati pentru perfectionarea continua (prin urmarea studiilor de doctorat/masterat) cu accesul la facilitatile de cercetare.
 • Sprijinirea tinerilor pentru depunerea de proiecte de cercetare adresate tinerilor specialisti;

ACTIVITATE PROFESIONALA SUPLIMENTARA

 • activitate ca experti stiintifici pentru programe nationale si internationale;
 • activitate in cadrul scolii doctorale romanesti;
 • referenti al revistelor nationale si internationale


ICECHIM © 2009 - 2024 Activitate | Echipa | Laboratoare | Proiecte | Premii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft