Versiunea Romana     English Version
ICECHIM - Laboratorul de BIOTEHNOLOGIE si BIOANALIZE
Home

  


Despre Noi

  


Contact

BIOTEHNOLOGIE

BIOTEHNOLOGII
PENTRU
PROTECTIA SI
REMEDIEREA
MEDIULUI
» INFRASTRUCTURA
               DE CERCETARE
» ECHIPA
» PROIECTE
» COLABORARI
             INTERNATIONALE

» PARTENERI
» DIVERSE
 

ACTIVITATE    

DOMENII DE CERCETARE

A.Procese biotehnologice in vederea obtinerii de produse biologic active
 • Tehnologii microbiene pentru producerea de substante cu proprietati antibacteriene si/sau antifungice.
 • Biotehnologii farmaceutice si medicale
 • Biotehnologii de obtinere de biofertilizatori
 • Biotehnologii pentru obtinerea de produse cu utilizari in industria chimica, usoara si alimentara
 • Procesarea, separarea, purificarea si concentrarea bioproduselor.
B. Biotehnologii pentru protectia si remedierea mediului
 • Conversia deseurilor si subproduselor agroalimentare la produse utile
 • Biodegradarea deseurilor din materiale plastice
 • Biotehnologii de remediere a apelor contaminate.
C. Metode de bionaliza pentru controlul produselor si procedeelor biotehnologice si alimentare
 • Metode si tehnici avansate de analiza, control si asigurare a calitatii substantelor si produselor biotehnologice
 • Dezvoltare de senzori, biosenzori si imunosenzori

CONSULTANTA
 • Asistenta tehnica de specialitate
 • Educatie si formare profesionala
 • Documentare si cercetare de specialitate
 • Expertiza la achizitionarea si implementarea de noi tehnologii

EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA
 • Angajarea de tineri absolventi si implicarea lor in cercetarea stiintifica pe baza de contracte
 • Sprijinirea tinerilor absolventi angajati de a urma cursuri de doctorat
 • Colaborarea cu institutiile organizatoare de studii doctorale prin punerea bazei experimentale proprii la dispozitia studentilor (vezi Conditii de Acces)
 • Formarea de personal inalt calificat in domeniul biotehnologiei prin finalizarea unor teze de doctorat
 • Asigurarea unor stagii de pregatire in domeniul microbiologiei experimentale, metodelor de bioanaliza, biotehnologiei
 • Implicarea in depunerea de proiecte de cercetare adresate tinerilor specialisti

ACTIVITATE PROFESIONALA SUPLIMENTARA
 • Participarea la evaluarea proiectelor de cercetare derulate sub conducerea Programelor Nationale (2004 - 2008)
 • Participarea in calitate de experti la evaluarea proiectelor de cercetare stiintifica derulate in cadrul CE (experti INTAS)
 • Sprijinirea activitatii Societatii Romane de Bioinginerie si Biotehnologie (SRBB); www. srbb.ro.). SRBB este o organizatie stiintifica, profesionala, nepatrimoniala, a carei activitate este orientata catre promovarea biotehnologiei si bioingineriei ca domenii interdisciplinare in scopul dezvoltarii lor stiintifice, economice si tehnico- aplicative, in concordanta cu ponderea pe care o au aceste domenii in tarile dezvoltate industrial. Organizatia este afiliata din 1993 la Federatia Europeana de Biotehnologie (FEB)
 • Participarea in calitate de referenti ai unor reviste de specialitate din tara si strainatate: Biosensors & Bioelectronics (Elsevier), Roum. Biotechnol. Letters, Food Biotechnology, African Journal Biotechnology
 • Activitati didactice desfasurate in unitati de invatamant superior (Universitatea Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti etc)


Icechim © 2009-2024 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Colaborari | Proiecte | Parteneri | Diverse | Conditii de Acces | Contact    

Logo Symbol Mediasoft