Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Despre ICECHIM
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


DESPRE NOI    Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, înfiintat prin Hotarârea de Guvern nr.293/04.03.2004, persoana juridica româna în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu sediul în Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, are ca obiect de activitate cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul industriei chimice si petrochimice si anume :

Direcții principale de cercetare:

A. Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse și tehnologii în domeniile:
 • valorificarea bioresurselor
 • nanoștiințe și nanomateriale
 • protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor
 • creșterea competitivității produselor industriale
 • retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești
 • recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor
B. Cercetări fundamentale de bază și orientate, realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor în domeniile: mecanisme de reacție, cinetică chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operații unitare, sonochimie.

C. Cercetări analitice

Activități conexe:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanță, marketing și servicii în domeniul de profil.
 • Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conf.ISO 17025
 • Elaborare de strategii, studii de diagnoză și prognoză în domeniul propriu de activitate
 • Elaborare de norme și standarde aliniate la sistemul de calitate intenațional
 • Asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate
 • Dezvoltarea sistemului informațional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date și imagini, a modelării și stimulării proceselor chimice și petrochimice. Formare și specializare profesională, de nivel mediu, în domeniul propriu de activitate


ICECHIM © 2009 - 2020 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft