Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Analize Mediu
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


ACREDITAT PENTRU CONTROLUL ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MEDIULUI 

Laborator Analize Mediu

Laborator Acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2005; îndeplinește cerințele standardului SR CEN/TS 15675/2009

Certificat acreditare RENAR: LI 856/ 23.03.2010, anexa 1/12.04.2012

PROCEDURI OPERAȚIONALE ACREDITATE

  • Determinarea conținutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2,CxHx din gazele de ardere;
  • Determinare conținut de HCl din efluenții gazoși de la surse fixe (prelevare, absorbție și determinare spectrofotometrică);
  • Determinare conținut de NOx din efluenții gazoși de la surse fixe (determinare spectrofotometrică;
  • Determinare conținut de pulberi totale în efluenții gazoși, folosind Sistemul portabil automat de prelevare izocinetică a emisiilor model ISOSTACK BASIC HV;
  • Determinare conținut de carbon organic total;
  • Determinare SO2 din emisii, prin metoda ion cromatografică;
  • Determinare conținut de pulberi totale, PM 10, PM 2.5;
  • Determinarea conținutului de HF din efluenți gazoși de la surse fixe (prelevare, absorbție și determinare cu electrod ion selectiv de fluor).


CONTACT

Șef Laborator

Chim. Fănica BACALUM
Telefon: 021-316 30 73 / interior 115
Mobil: 0722 381 400
E-mail: calitate.mediu@icechim.ro

ICECHIM © 2009 - 2020 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft