Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Incercari
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


19 PROCEDURI OPERAȚIONALE DE ANALIZE ACREDITATE 

Laborator Incercari pentru Substante Periculoase, Deseuri si Ape reziduale

Acreditat RENAR cnfrm SR EN IS/IEC 17025:2005

Certificat acreditare: LI 843/14.06.2010 valabil până la 24.01.2014

Echipamente de ultimă generație capabile să analizeze un număr mare de mostre


ACTIVITĂȚI

DETERMINĂRI:

 • pH
 • Azotați
 • Azotiți
 • Reziduu
 • Densitate
 • Cloruri și Sulfați din ape reziduale
 • Conținut de apă

Determinări conținut de:

 • Materii în suspensie
 • PCB în uleiuri minerale
 • Metale grele din ape reziduale, vopsele, uleiuri minerale
 • Sulf, Carbon, Hidrogen, Azot
 • Formaldehidă liberă
 • Amoniu

Alte proceduri operaținale acreditate

 • Substanțe extractibile cu solvenți
 • Punct inflamabilitate
 • Temperatură de topire și fierbere
 • Masă moleculară medie și distribuție masă moleculară a polimerilor
 • Compuși organici volatili din vopsele și lacuri
 • Analiză calitativă prin spectrometrie în domeniul infraroșu

CONTACT

Șef Laborator

Dr. Chim. Virgil Bădescu
Telefon: 021 – 326 30 73
E-mail: spda@icechim.ro

ICECHIM © 2009 - 2020 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft