Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Teste
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


SINGURUL LABORATOR DIN ȚARĂ AUTORIZAT PENTRU CONTROLUL CONFORMITĂȚII PRODUSELOR BIOCIDE DIN CLASA DEZINFECTANȚILOR 

Laborator Teste Fertilizanti si Biocide

Acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2005

Certificat acreditare: LI 700/15.11.2010

Teste FERTILIZANȚI

Metode Volumetrice

 • determinare azot amoniacal
 • determinare azot nitric
 • determinare azot total

Metode Gravimetrice

 • determinare fosfor
 • determinare potasiu

Spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

 • determinarea micronutrienților prin metoda ICP-OES

Teste BIOCIDE

Metode Volumetrice

 • determinare compuși cuaternari de amoniu (QAC)
 • determinare conținut de Glutaraldehidă
 • determinare conținut de Clorhexidină

Cromatografie de lichide de înaltă performanță

 • determinare distribuție alchilice prin metoda HPLC

Metode Electrochimice

 • determinare pH
 • determinare densitate relativă


CONTACT

Șef Laborator

Chim. Lidia PREDA
Telefon: 021 – 316 30 73
E-mail: fertilizanti@icechim.ro

ICECHIM © 2009 - 2020 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft