Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Oferte
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 
Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București (INCDCP-ICECHIM) este interesat în crearea și dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri din sectorul productiv, cu alți agenți economici, cu institute de cercetare și universități pentru participare la proiecte din programe naționale și europene.
Domeniile de interes sunt:
  • Bioresurse: Recuperarea, reciclare și valorificare subproduse; Protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor (biocombustibili și aditivi pentru combustibili clasici, solvenți ecologici; derivați ai acizilor grași cu utilizari speciale; săruri ale acizilor grași, glicerina și derivați; extracte din plante obținute prin metode clasice sau neconvenționale)
  • Biotehnologii: obținere de produse biologic active; biotehnologii pentru protecția și remedierea solului
  • Sinteze polimeri, modificare polimeri, elastomeri: catalizatori organo-metalici și oxidici utilizați în polimerizare, hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganți pentru poliuretani; polimerizare în sisteme disperse. compozite și nanocompozite polimerice cu proprietăți speciale; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET), reologia polimerilor, caracterizare polimeri și compozite; polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea și degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere și hidroizolații, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
  • Produse agrochimice: fertilizanti, formulari ecologice, performante pentru produse destinate protecției plantelor
  • Tehnologie Chimică și Petrochimică: detergenți și produse de spălare; substanțe tensioactive și intermediari specifici; produse organice de bază din resurse petrochimice; produse auxiliare industriale; materiale colorante și intermediari specifici; catalizatori.

OFERTA TEHNOLOGII

TEHNOLOGII ORIGINALE DE OBTINERE BIODIESEL SI VALORIFICARE BIOMASA: VALORIFICARE DESEURI: BIOPREPARATE DE UZ AGRICOL: COMPOZITE si NANOCOMPOZITE POLIMERICE CU PROPRIETATI SPECIALE: PRODUSE CHIMICE PE BAZA DE SURFACTANTI UTILIZATI LA PRELUCRAREA SI INTRETINEREA SUPRAFETELOR METALICE: PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL:

ICECHIM © 2009 - 2020 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft