Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Laborator Analize Mediu
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


ACREDITAT PENTRU CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII MEDIULUI 

Laborator Analize Mediu

Laborator Acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2005; indeplineste cerintele standardului SR CEN/TS 15675/2009

Certificat acreditare RENAR: LI 856/ 23.03.2010, anexa 1/12.04.2012

PROCEDURI OPERATIONALE ACREDITATE

  • Determinarea continutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2,CxHx din gazele de ardere;
  • Determinare continut de HCl din efluentii gazosi de la surse fixe (prelevare, absorbtie si determinare spectrofotometrica);
  • Determinare continut de NOx din efluentii gazosi de la surse fixe (determinare spectrofotometrica;
  • Determinare continut de pulberi totale in efluentii gazosi, folosind Sistemul portabil automat de prelevare izocinetica a emisiilor model ISOSTACK BASIC HV;
  • Determinare continut de carbon organic total;
  • Determinare SO2 din emisii, prin metoda ion cromatografica;
  • Determinare continut de pulberi totale, PM 10, PM 2.5;
  • Determinarea continutului de HF din efluenti gazosi de la surse fixe (prelevare, absorbtie si determinare cu electrod ion selectiv de fluor).


CONTACT

Sef Laborator

Chim. Fanica BACALUM
Telefon: 021-316 30 73 / interior 115
Mobil: 0722 381 400
E-mail: calitate.mediu@icechim.ro

ICECHIM © 2009 - 2024 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft