Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Sistemul de Management
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


SISTEMUL DE MANAGEMENT    


ROL

Sistemul de management cuprinde un ansamblu de politici si proceduri implementate de catre INCDCP-ICECHIM in vederea:

 • atingerii obiectivelor institutului intr-un mod economic, eficient si eficace;
 • respectarii reglementarilor aplicabile;
 • protejarii bunurilor si a informatiilor; prevenirii si depistarii fraudelor si greselilor;
 • asigurarii calitatii documentelor si producerii in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentele financiar si de management.

DESCRIERE

INCDCP-ICECHIM isi desfasoara activitatea subordonandu-se stategiilor nationale de dezvoltare economica a Romaniei si domeniului de cercetare - dezvoltare – inovare.

Sistemul de management al INCDCP-ICECHIM s-a constituit ca urmare a necesitatii unei permanente adaptabilitati la transformarile care intervin din mediul economico-social.

Sistemul de management integreaza:

 • principiile managementului strategic;
 • Codul de control intern;
 • Standardele de management / control intern, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005;
 • principiile managementului calitatii cuprinse in familia de standarde de calitate SR ISO 9000.

Managementul strategic:

 • Singurul capabil sa obtina avantajul competitiv al institului
 • Restabileste permanent echilibrul dinamic intr-un mediu extern tot mai schimbator si mai greu de anticipat prin:
  • analiza mediului extern;
  • constientizarea nevoilor de schimbare interna;
  • evaluarea directiilor si a efortului de schimbare interna;
  • luarea si implementarea deciziilor;
  • evaluarea implementarii deciziilor de schimbare.

Standardele de control intern:

 • definesc un minim de reguli de management financiar ce trebuie urmat de catre toate entitatile publice si de catre cele care utilizeaza fonduri publice;
 • au ca obiectiv crearea unui model de control managerial uniform si coerent si un sistem de referinta in raport cu care se evalueaza sistemele de control intern si se identifica zonele si directiile de schimbare.

Standardele de calitate din familia ISO 9000 orienteaza managementul spre o buna relatie cu:

 • clientii;
 • furnizorii;
 • alte parti interesate;
 • intreaga societate – specific institutelor de cercetare – care este in fapt beneficiarul final al activitatilor de cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare

Principiul standardelor: identificarea cerintelor sau asteptarilor clientilor si satisfacerea acestora prin nivelul de calitate al produselor sau serviciilor efectuate.

Exista 25 de standarde de management/control intern, perfect compatibile cu managementul strategic si cu standardele de calitate, grupate in cinci elemente cheie:

 • mediul de control;
 • performanta si managementul riscurilor;
 • informarea si comunicarea;
 • activitati de control;
 • auditarea si evaluarea.

Structurile specifice din institut infiintate in vederea implementarii celor 25 de standarde de management/control intern, in conformitate cu Ordinul 946/2005:

 • Comisia de implementare a standardelor de management/control intern;
 • Comisia de Etica;
 • Compartimentul de Audit Intern;
 • Controlul Financiar Preventiv;
 • Compartimentul de Control Intern.

DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Sistemul de management integrat de la INCDCP-ICECHIM se bazeaza pe un set unitar de documente: politici, regulamente si proceduri.

Documentatia sistemului de management cuprinde 57 de proceduri, din care:
 • 14 proceduri de sistem cu aplicare in intreaga organizatie;
 • 43 proceduri de proces cu aplicare in unul sau mai multe compartimente.

Anual managementul analizeaza si actualizeaza politica in domeniul calitatii si planifica obiectivele generale si specifice, activitatile, termenele de realizare, responsabilitatile si resursele pentru toate activitatile institutului.

Planurile de management sunt supuse unui process de imbunatatire continua pentru a gasi cei mai potriviti indicatori si cele mai eficiente cai de raportare.


RECUNOASTERI

Sistemul de management al calitatii a fost certificat in conformitate cu standardul SR ISO 9001 de catre un organism independent si prestigios – TUV PROFI CERT Hessen, potrivit certificatului nr. 731003168/01.06.2010 si recertificat in 2013.

Cele trei Laboratoare de incercari ale institutului sunt conforme cu standardele de management specifice activitatii pe care o desfasoara si sunt acreditate de catre organismul national de acreditare RENAR, in conformitate cu SR EN ISO / IEC 17025:

 • Laborator Substante Periculoase, Deseuri si Ape Reziduale – sub certificatul nr. L 843
 • Laborator Teste pentru Fertilizanti si Biocide – sub certificatul nr. L 700, si
 • Laborator de Mediu – sub certificatul nr. L856.

ICECHIM © 2009 - 2023 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft