Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Oferte
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 
Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti (INCDCP-ICECHIM) este interesat in crearea si dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri din sectorul productiv, cu alti agenti economici, cu institute de cercetare si universitati pentru participare la proiecte din programe nationale si europene.
Domeniile de interes sunt:
  • Bioresurse: Recuperarea, reciclare si valorificare subproduse; Protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor (biocombustibili si aditivi pentru combustibili clasici, solventi ecologici; derivati ai acizilor grasi cu utilizari speciale; saruri ale acizilor grasi, glicerina si derivati; extracte din plante obtinute prin metode clasice sau neconventionale)
  • Biotehnologii: obtinere de produse biologic active; biotehnologii pentru protectia si remedierea solului
  • Sinteze polimeri, modificare polimeri, elastomeri: catalizatori organo-metalici si oxidici utilizati in polimerizare, hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganti pentru poliuretani; polimerizare in sisteme disperse. compozite si nanocompozite polimerice cu proprietati speciale; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET), reologia polimerilor, caracterizare polimeri si compozite; polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea si degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere si hidroizolatii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
  • Produse agrochimice: fertilizanti, formulari ecologice, performante pentru produse destinate protectiei plantelor
  • Tehnologie Chimica si Petrochimica: detergenti si produse de spalare; substante tensioactive si intermediari specifici; produse organice de baza din resurse petrochimice; produse auxiliare industriale; materiale colorante si intermediari specifici; catalizatori.

OFERTA TEHNOLOGII

TEHNOLOGII ORIGINALE DE OBTINERE BIODIESEL SI VALORIFICARE BIOMASA: VALORIFICARE DESEURI: BIOPREPARATE DE UZ AGRICOL: COMPOZITE si NANOCOMPOZITE POLIMERICE CU PROPRIETATI SPECIALE: PRODUSE CHIMICE PE BAZA DE SURFACTANTI UTILIZATI LA PRELUCRAREA SI INTRETINEREA SUPRAFETELOR METALICE: PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL:

ICECHIM © 2009 - 2024 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft