Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Calitatea Resursei Umane
ICECHIM

CERCETARE STIINTIFICA SI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
PENTRU INDUSTRIA
CHIMICA SI PETROCHIMICA
 
 


CALITATEA RESURSEI UMANE    


INCDCP-ICECHIM
Spl. Independentei nr. 202, sector 6, Bucuresti
O.P. 35, CP 174 cod postal 060021

Nr. Inreg Reg. Com.: J40/14364/2004
Cod fiscal: R2627996
RO82RNCB0077015755980001
BCR Sector 6


Resursa Umana Nr. pers
2013
Nr. pers
2016
Persoane angajate in activitati de cercetare-dezvoltare 138 128
   Persoane atestate 107 97
      Cercetatori stiintifici gradul I 33 33
      Cercetatori stiintifici gradul II 20 20
      Cercetatori stiintifici gradul III 34 37
      Cercetatori stiintifici 20 7
Doctori 50 59
Doctoranzi 22 19
Cercetatori romani reveniti din strainatate 1 1
Autori de brevete europene 11 11
Autori de brevete nationale 38 45
Autori de inventii premiati la Salonul International al Inventiilor – Geneva 2012 15 25
Autori de articole publicate in reviste de specialitate cotate ISI 68 85
Membri in colectivele de redactie ale revistelor cotate ISI 2 2
Recenzori pentru 33 reviste de specialitate cotate ISI 7 1
*Nota: Datele se refera la anul 2016


ICECHIM © 2009 - 2024 Dep. Bioresurse | Dep. Biotehnologie | Dep. TCP | Dep. Analize | Dep. Polimeri | Posturi Vacante | Contact    

Logo Symbol Mediasoft